مقدمه

زمانی که صحبت از تاریخ می شود، اولین تصویری که در ذهن بیشتر ما می آید، نوشته های تاریخی موجود در کتاب ها است. کتب از دیرباز نقش تعیین کننده در ثبت و انتقال وقایع تاریخی به آیندگان داشته اند. این در حالی است که کمتر به تاریخچه تحول خود آن ها پرداخته شده است. با نگاهی به تاریخچه کتب و دست نوشته ها می توانیم سیر تحولی آن ها را در طول تاریخ ببینیم. 

مشخصه ای اصلی کتب متصل بودن برگه ها به یکدیگر است.

تاریخچه ای کتاب 

ریشه واژگانی کتاب

در زبان پارسی به کتاب نسک و یا نبیگ گفته می شده است که در حقیقت به مجموعه از نوشته های مصور اطلاق می شود. نوشته های موجود در آن ها یا از طریق دست نوشته و با استفاده از قلم و جوهر بوده و یا از طریق چاپ ایجاد شده است. مشخصه ای اصلی کتب متصل بودن برگه ها به یکدیگر است. همانطور که شاید کم و بیش اطلاع داشته باشید به فرآیند مرتب کردن برگه ها،  اتصال، یکپارچه کردن  و در نهایت جلد کردن آن ها صحافی گفته می شود. 

تعاریف متفاوت از کتاب

با وجود اینکه کتاب منبع اصلی انتقال تعاریف و باورها است. اما نکته جالب این است که تاکنون تعریف یکسانی برای آن ثبت نشده است. تعریفی که یونسکو منتشر کرده، می گوید : هر نوع نوشته ای که به صورت صحافی شده باشد و بیش از 49 صفحه داشته باشد را می توان کتاب نامید. یکی از تعاریفی که به تازگی عنوان شده چنین بیان می کند که کتاب در حقیقت محتوای تولید شده توسط نویسنده ای مشخص است که هدف مشخصی را دنبال می کند.

هر نوع نوشته ای که به صورت صحافی شده باشد و بیش از 49 صفحه داشته باشد را می توان کتاب نامید.

اهمیت کتاب در طول تاریخ

نگاهی به تاریخچه تحول کتاب

کتب تاریخچه ای چند هزار ساله دارند. گذشت زمان و استفاده از تکنولوژی های جدید سبب شده نحوه ی استفاده از این ابزار ارزشمند روز به روز راحت تر و در دسترس تر باشد. 

استفاده از لوح های گلی

حدود 2500 سال قبل مردم متمدن سومری از لوح های گلی برای ثبت رویدادهای خود استفاده می کردند. این لوح ها از از خاک رس و آب ساخته و پس از خشک شدن با استفاده از ابزاری نوک تیز بر روی آن ها نوشته می شد. 

استفاده از پاپیروس

حدود 2000 سال قبل در مصر باستان از ورقه های کاغذ مانندی به نام پاپیروس برای نوشتن استفاده می شده است. پاپیروس ها به صورت طومار تهیه می شد و دارای عرض 30 سانت بوده اند. وجود همین خصوصیت باعث ماندگاری کم آن ها بوده است. با این وجود اختراع پاپیروس یکی از تحولات بزرگ در ثبت و انتقال پیام و رویدادها تلقی می شود. 

کدکس ها در حقیقت صفحات چوبی تا خورده بوده اند که بیشترین شباهت را به کتاب های امروزی داشته اند.

تحول کتاب

استفاده از کدکس

کدکس ها در حقیقت صفحات چوبی تا خورده بوده اند که بیشترین شباهت را به کتاب های امروزی داشته اند. با وجود سهولت استفاده از آن ها به دلیل وزن زیاد امکان جابجایی آسان آن ها وجود نداشته است. 

اهمیت وجود کتاب ها در دنیای امروز

کتاب ها در دنیای امروز نقش مهمی در انتقال مفاهیم علمی، فرهنگی، هنری و ادبی دارند. با نگاهی به قدمت تاریخی آن ها، می توان دریافت که بشر همواره نیاز اساسی به وجود این ابزار قدرتمند و اثر گذار داشته است.


بازدید کننده محترم؛ لطفاً به لیست 50 وب سایت پربازدید در شبکه جهانی وب نگاهی بیندازید:

YouTube, Facebook, google, translate, gmail, weather, amazon, Instagram, cricbuzz, Hotmail, wordle, satta king, twitter, yahoo, yandex, sarkari result, Netflix, google maps, yahoo mail, roblox, whatsapp, NBA, BBC news, outlook, pinterest, flipkart, eBay, omegle, live score, tiktok, canva, ipl, premier league, hava durumu, ibomma, walmart, twitch, ikea, shein, linkedin, home depot, e devlet, lottery, snaptik, cricket, serie a, nfl, spotify, fox news, amazon prime;

هیچ وب سایت مرتبط با انتشار کتاب یا مدیریت پروژه در این لیست وجود ندارد. ما سخت تلاش می کنیم تا این مسائل مهم را به کانون تمرکز جوامع برسانیم. لطفا ما را از طریق رسانه های اجتماعی معرفی کنید، وبگاه ما را با دیگران به اشتراک بگذارید و به ما کمک کنید تا دنیای خود را به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل کنیم؛ با احترام.