تفسیر المیزان - جلد 11، سوره‌ ی مبارکه‌ ی بقره (آيات 188 تا 207) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.