تفسیر المیزان - جلد 10، سوره‌ ی مبارکه‌ ی بقره (آيات 177 تا 187) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.