همسر شكارچي، اثری از آنتونی‌ دوئر منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی فیزیکی را از این‌جا ببینید.