مقدمه

از دیرباز کتاب ها برای ثبت وقایع تاریخی، فرهنگی، دینی مورد استفاده بوده اند. امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی با استفاده از ابزارهای دیگری چون تصویر و صوت نیز می توانیم وقایع را ثبت کنیم. اما همان طور که مشاهده می شود، کتاب ها همچنان جایگاه خود را حفظ کرده اند. سوال اینجاست که چه ویژگی در کتاب ها سبب شده تا  بتوانند همچنان جایگاه خود را حفظ کنند؟ و نقش کتاب ها در ثبت واقع تاریخی تا چه حد بوده است؟ 

کتاب هدایتگر انسان ها است.نقش کتاب ها 

برتری های کتاب ها نسبت به تکنولوژی های صوتی و تصویری

بیشتر ما عادت به نوشتن دست نوشته داریم. دست نوشته ها از  شماره تلفن و آدرس گرفته تا جزوه های مدرسه و دانشگاه برای انجام روند های زندگی بسیار کمک کننده هستند. اما سوال اینجاست که با وجود تکنولوژی هایی چون عکس برداری و تصویر برداری،  چرا افراد تمایل بیشتری به یادداشت برداری دارند؟ جواب این سوال را می توان در ذات ما انسان ها جستجو کرد. از دیرباز انسان ها تمایل به ثبت وقایع زندگی شان داشته اند. این موضوع را می توان از تکامل دست نویس ها بر روی دیوار، درخت و غیره متوجه شد. حس نوشتن به ذاته سبب ایجاد اطمینان خاطر در افراد شده و از نظر روانشناسی سبب کاهش استرس و اضطراب می شود. 

نقش کتاب ها در ثبت وقایع تاریخی 

در حال حاضر هر آنچه که از وقایع تاریخی می دانیم، مدیون وجود کتاب ها و یا دست نوشته هایی هستیم که در آن دوران ها نگارش شده است. شاید در دنیای امروز اغلب ما از تماشای فیلم های تاریخی لذت ببرم و در بسیاری از موارد خود را در جای شخصیت های داستان گذاشته و در مورد سرنوشت آن ها خیالبافی کنیم. اما شاید کمتر به این موضوع دقت کرده ایم که این وقایع تاریخی از کجا آمده و چطور که دست ما رسیده اند. می توان گفت نگارنده های تاریخی، نقش بزرگی در انتقال سینه به سینه حقایق تاریخی به ما دارند. 

کتاب بهترین هدیه است.ثبت وقایع تاریخی 

اهمیت ثبت وقایع تاریخی

یکی از سوالاتی که شاید برای بسیاری از افراد و اغلب نوجوانان و جوانان مطرح شود این است که چرا ثبت وقایع تاریخی برای انسان ها با اهمیت است؟ یکی از سیستم های مدیریتی که در دنیای امروز بسیار مورد توجه بوده است، مدیریت دانش و یا درس آموخته است. در سیستم های مدیریت دانش افراد از تجربیاتی که در گذشته اتفاق افتاده و نتایج حاصل از آن ها برای تصمیم گیری حیاتی استفاده می کنند. یکی از مهم ترین مزایایی ثبت وقایع تاریخی، تاثیر آن بر ارتقای سطح فرهنگی، مذهبی، دینی و عرفانی جوامع می باشد. 

کتاب شمع جمع کتابخوان ها است.

اهمیت وجود کتاب 

نتیجه گیری

کتاب ها به عنوان دست نوشته های منظم تاثیر قابل توجهی در انتقال تجربیات و وقایع تاریخ به دنیای امروز داشته اند. اگر فردی در اهمیت این موضوع دچار شک و تردید است، چند لحظه می تواند چشمان خود را بسته و دنیای امروز را بدون اطلاع از وقایع گذشته تصور کند. احتمالا به سرعت به این نتیجه خواهد رسید که زندگی در چنین دنیای سخت و ناممکن است.


بازدید کننده محترم؛ لطفاً به لیست 50 وب سایت پربازدید در شبکه جهانی وب نگاهی بیندازید:

YouTube, Facebook, google, translate, gmail, weather, amazon, Instagram, cricbuzz, Hotmail, wordle, satta king, twitter, yahoo, yandex, sarkari result, Netflix, google maps, yahoo mail, roblox, whatsapp, NBA, BBC news, outlook, pinterest, flipkart, eBay, omegle, live score, tiktok, canva, ipl, premier league, hava durumu, ibomma, walmart, twitch, ikea, shein, linkedin, home depot, e devlet, lottery, snaptik, cricket, serie a, nfl, spotify, fox news, amazon prime;

هیچ وب سایت مرتبط با انتشار کتاب یا مدیریت پروژه در این لیست وجود ندارد. ما سخت تلاش می کنیم تا این مسائل مهم را به کانون تمرکز جوامع برسانیم. لطفا ما را از طریق رسانه های اجتماعی معرفی کنید، وبگاه ما را با دیگران به اشتراک بگذارید و به ما کمک کنید تا دنیای خود را به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل کنیم؛ با احترام.