تفسیر المیزان - جلد 9، سوره‌ ی مبارکه‌ ی بقره (آيات 158 تا 176) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسه ی چاپی را از این‌جا ببینید.