مقدمه

یکی از مهم ترین تاثیرات کتاب در زندگی روزمره افراد می تواند، انتخاب درست شیوه زندگی باشد. همه ما با توجه به شرایط اجتماعیو فرهنگیکه در آن رشد کرده ایم، شیوه های مختلفی را برای زندگی خود انتخاب می کنیم. هیچ گاه به صورت مطلق نمی توان گفت کدام شیوه زندگی غلط و کدام درست است. نکته مهم انتخاب شیوه ای است که بتواند مسیر رسیدن به اهداف را برایمان میسر کند.

تاثیر کتاب بر زندگی 

ویژگی های شیوه درست زندگی

شرایط فرهنگی و مذهبی می تواند بر  روی انتخاب شیوه زندگی اثر گذار باشد. با وجود اینکه هر فردی در زندگی خود مختار است تا شیوه مختص به خود را انتخاب کند، اما نوع سبک و یا شیوه ای که برای زندگی انتخاب می کنیم باید دارای چارچوب درست و حساب شده باشد. در ادامه، ویژگی های مورد نیاز برای انتخاب شیوه درست زندگی را خواهیم گفت. 

پذیرفتن خود

مهم ترین قدم در موفقیت، شناخت خود و در ادامه، پذیرفتن خود است. همانطور که یک سازمان در ابتدا باید موجودی های خود را بداند تا بر اساس آن بتواند برنامه ریزی کند، یک فرد نیز در ابتدا می بایست نقاط ضعف و قوت شخصیت خود را بداند. 

زندگی هدفمند

چنانچه در زندگی خود هدف درستی نداشته باشیم، هیچ گاه نمی توانیم مسیر درستی را در زندگی انتخاب کنیم. چرا که لازمه انتخاب مسیر وجود مبدا و مقصد می باشد. 

روابط مثبت با اطرافیان

به طور کلی می توان گفت کیفیت روابط اجتماعی تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی افراد دارد. یکی از ویژگی های بارز افراد موفق، داشتن روابط اجتماعی گسترده و مثبت است. 

تاثیر کتاب بر زندگی

تاثیر کتاب بر انتخاب سبک زندگی صحیح

در مطالب قبل به ویژگی های سبک زندگی درست اشاره شد. یکی از ابزارهایی که می تواند به صورت موثر کمک  قابل توجهی در ایجاد این ویژگی ها در زندگی افراد کند، کتاب و ایجاد عادت مطالعه می باشد. 

نقش کتاب در شناخت فردی 

شناخت در مورد هر موضوعی در زندگی نیازمند داشتن اطلاعات کافی است. چنانچه قصد شناخت خصوصیات فردی خود را دارید، در ابتدا می بایست اطلاعات کافی در زمینه ویژگی های شخصیتی داشته باشید. مطالعه کتاب ها در این زمینه می تواند اطلاعات کافی را در اختیار افراد قرار دهد. 

نقش کتاب در انتخاب هدف درست در زندگی

یکی از تاثیرات پنهان کتاب هدفمند شدن زندگی است. هدف در زندگی هر فردی می تواند متفاوت باشد. صرف نظر از نوع هدف، متناسب بودن نوع آن با زندگی فرد از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیاری از ما در خیالات خود ممکن است به دنبال هدف هایی باشیم که در واقعیت تناسبی با شخصیت و شرایط فرهنگی، مذهبی زندگی مان نداشته باشد. مطالعه و کسب اطلاعات در این زمینه می تواند به افراد کمک کند تا هدف مناسب را در زندگی انتخاب کنند. 

رفتار شناسی با استفاده از کتاب

نقش کتاب در ایجاد روابط اجتماعی گسترده

یکی از مهم ترین نکاتی که می توانیم در ایجاد روابط اجتماعی مثبت داشته باشیم، داشتن اطلاعات کافی در زمینه شناخت محیط پیرامون و ویژگی های شخصیتی افراد است. اگر قصد داریم روابط اجتماعی حرفه ای با اطرافیان خود داشته باشیم، می بایست بدانیم با هر فردی چگونه و در چه سطحی رفتار کنیم. این مهارت نیازمند داشتن اطلاعات کافی در زمینه رفتارشناسی است. کتاب در این زمینه می تواند بر مهارت افراد در شکل دهی رفتار اجتماعی مثبت و گسترده، اثر گذار باشد.