مقدمه        

زمانی که صحبت از آمار مطالعه کتاب در ایران می شود، همه ما ناخودآگاه می دانیم که آمار مطالعه بسیار پایین است. نکته جالب توجه این است که در اغلب موارد همه ما اعتقاد داریم که مطالعه تا چه اندازه می تواند برای ما مفید باشد، اما هیچ تلاشی برای حل این معضل نمی کنیم. شاید علت اصلی این موضوع این است که نیازی به مطالعه کتاب نمی بینیم. سوال اینجاست که این حس عدم نیاز از کجا نشات می گیرد؟ 

میانگین سرانه مطالعه کتاب

آمار سرانه مطالعه 

مروری بر آمار مطالعه کتاب در ایران

احتمالا این جمله بارها به گوشتان خورده باشد که میانگین سرانه مطالعه کتاب در ایران حدود 16 دقیقه است. زمانی که این میانگین را با میانگین جهانی که حدود 3 ساعت است مقایسه می کنیم، کاملا می توان متوجه شد که تا چه اندازه اهمیت مطالعه در کشورمان پایین است. به طور کلی میزان مطالعه در هر کشوری رابطه مستقیم با کیفیت زندگی در آن کشور دارد. کیفیت زندگی با میزان رشد فرهنگی و شخصیتی افراد یک جامعه متناسب است. 

جامعه دارای ابعاد مختلفی چون بعد فرهنگی، هنری، دینی و مذهبی است.

آمار مطالعه کتاب در ایران

عوامل اثرگذار بر کاهش مطالعه کتاب در ایران

به کاهش فرهنگ مطالعه در ایران تنها نمی توان از بعد آمار و ارقام نگاه کرد. این موضوع می تواند جنبه های مختلف یک جامعه را تحت تاثیر دهد. ریشه یابی علت این معضل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادامه به برخی علت های ریشه ای اشاره خواهیم کرد.

عدم حس نیاز به رشد فرهنگی

جامعه دارای ابعاد مختلفی چون بعد فرهنگی، هنری، دینی و مذهبی است. نکته مهم این است که این ابعاد به هیچ وجه ایستا نبوده و زنده و پویا هستند. در صورتی که رسیدگی لازم به آن ها صورت نگیرد، به مرور رو به افول خواهد بود. شاید یکی از عواملی که سبب می شود تا آمار مطالعه در ایران پایین باشد، عدم حس نیاز در افراد برای ارتقاء سطح فرهنگ جامعه است. 

استفاده از راهکارهای اشتباه برای حل مشکلات

همه ما در زندگی ممکن است با چالش ها و مشکلات متعددی روبرو باشیم. نحوه رفتار ما در شرایطی که در مواجه با مشکلات هستیم بسیار مهم و تعیین کننده است. برخی از افراد در این شرایط به جای آنکه به دنبال راهکار صحیح برای حل مسائل زندگی باشند، یا از مشکلات فرار می کنند یا راهکارهای اشتباهی انتخاب می کنند. متاسفانه به دلیل نبود فرهنگ مطالعه این نوع رفتارها به وفور به چشم می خورد که نتیجه آن افزایش آمار طلاق و اعتیاد است. 

آمار مطالعه کتاب در ایران نسبت به استانداردهای جهانی بسیار پایین است.

تاثیر کتاب بر فرهنگ جامعه

کاهش قدرت خرید کتاب

البته همیشه علت را نمی توان در ضعف های فردی جامعه دنبال کرد. آنچه در واقعیت به چشم می خورد این است که با توجه به مشکلات اقتصادی اخیر جامعه، قدرت خرید اقشار مختلف بسیار کاهش پیدا کرده است. همین موضوع تاثیر قابل توجهی نیز بر میزان مطالعه گذاشته است. 

نتیجه گیری

آمار مطالعه کتاب در ایران نسبت به استانداردهای جهانی بسیار پایین است. علت ریشه ای این معضل می تواند متفاوت باشد. شاید مهم ترین علت آن را بتوان عدم وجود حس نیاز برای رشد فرهنگی جامعه دانست. چنانچه فرهنگ یک جامعه رو به افول باشد، نتیجه آن بروز رفتارهای ناهنجار در جامعه است.


بازدید کننده محترم؛ لطفاً به لیست 50 وب سایت پربازدید در شبکه جهانی وب نگاهی بیندازید:

YouTube, Facebook, google, translate, gmail, weather, amazon, Instagram, cricbuzz, Hotmail, wordle, satta king, twitter, yahoo, yandex, sarkari result, Netflix, google maps, yahoo mail, roblox, whatsapp, NBA, BBC news, outlook, pinterest, flipkart, eBay, omegle, live score, tiktok, canva, ipl, premier league, hava durumu, ibomma, walmart, twitch, ikea, shein, linkedin, home depot, e devlet, lottery, snaptik, cricket, serie a, nfl, spotify, fox news, amazon prime;

هیچ وب سایت مرتبط با انتشار کتاب یا مدیریت پروژه در این لیست وجود ندارد. ما سخت تلاش می کنیم تا این مسائل مهم را به کانون تمرکز جوامع برسانیم. لطفا ما را از طریق رسانه های اجتماعی معرفی کنید، وبگاه ما را با دیگران به اشتراک بگذارید و به ما کمک کنید تا دنیای خود را به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل کنیم؛ با احترام.