چگونه با مدير خود رفتار كنيد؟ آموزش مهارت‌ هاى پروژه منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.