مقدمه

کتاب هایی که در مورد مبانی انسانی آدمی صحبت می کنند، به طور معمول جذابیتی برای خواننده ندارند. چرا که بسیاری از ما به خلق و خو و روحیات خویش خو گرفته ایم. عنصر عادت یکی از اثرگذارترین عوامل در زندگی همه ی انسان ها است؛ به طوری که در بسیاری از موارد، خواسته و یا ناخواسته سبب می شود انسان در مسیر زندگی دچار آسیب شود. بنابراین شاید بد نباشد تا در پی راهکارهایی برای کسب مهارت در جهت تشخیص عادات درست از غلط باشیم. بدون شک، کسب هر مهارتی در زندگی نیازمند استفاده از ابزارهای کارآمد و مرتبط است. مطالعه می تواند یکی از این ابزارها جهت کسب اطلاعات درست باشد.

آشنایی با اصول انسان شناسی

مبانی انسان شناسی در هفت اورنگ جامی

هفت اورنگ یکی از مجموعه های منظوم عبدالرحمن جامی است. این مجموعه حاوی زیباترین آثار تمثیلی و تعلیمی ادب پارسی می باشد. موضوعات موجود در هفت اورنگ شامل تمثیل های عاشقانه، قصه های اندرزگونه و داستان های حماسی است. نکته ای که بیش از همه در این کتاب نظر خواننده را جلب می کند، پرداختن به اصول انسانی می باشد. جامی در فراز و فرودهای داستان های عاشقانه یا حماسی، در پی کشف و معرفی ذات پاک انسانی بوده است. او همواره تاکید می کند که ذات همه ی انسان ها برگرفته از ذات آفرینش است و نباید هیچ انسانی از ذات خود که همان خداوند است، فاصله بگیرد.

استفاده از کتاب مبانی انسان شناسی در هفت اورنگ جامی - جلد2، در مسیر کسب مهارت خودشناسی

همان طور که در مطالب پیشین نیز اشاره شد، وجود عامل عادت در زندگی سبب شده تا بسیاری از افراد علی رغم قرار گرفتن در معرض آسیب های اجتماعی و فرهنگی، برای تغییری در روند زندگی خود احساس نیاز نکنند. در این میان، مطالعه می تواند با افزایش اطلاعات افراد، مهارت فاصله گرفتن از عادات نادرست و اصلاح آن ها را امکان پذیر کند. کتاب مبانی انسان شناسی در هفت اورنگ جامی، نگاهی تمثیلی به موضوع انسانیت دارد. نویسنده سعی داشته تا با بیان مثال ها و در قالب داستان های برگرفته از  هفت اورنگ، مهارت های لازم جهت تفکیک رفتارهای نادرست از درست را بیان کند. این کتاب توسط فروشگاه اینترنتی وبسایت انتشارات پرنیان اندیش در قالب کتاب الکترونیکی، همچنین کتاب صوتی و چندرسانه ای، به همراه نسخه ی چاپی و فیزیکی اثر، تهیه و عرضه شده است. نویسنده ی این اثر دکتر محمد انور بجارزهی می باشد که با نثری روان و رسا، این کتاب آموزشی را نگاشته است.

کتاب بررسی مبانی انسان شناسی

خرید آنلاین کتاب از فروشگاه اینترنتی وبگاه نشر پرنیان اندیش

کتاب یکی از ابزارهای کارآمد در راستای آموزش و یادگیری رفتارها و عادات درست می باشد. بی شک استفاده از رفتارهای صحیح می تواند سبب ایجاد موفقیت های چشمگیر در زندگی انسان ها شود. اما یکی از محدودیت هایی که سبب می شود تا سراغ مطالعه نرویم، کمبود زمان کافی برای جستجو و یافتن کتاب های مناسب است. در همین راستا، فروشگاه اینترنتی نشر پرنیان اندیش اقدام به تهیه و عرضه ی کتب با موضوعات متنوع کرده است. وجود قابلیت خرید آنلاین سبب شده تا افراد بدون هیچ گونه اتلاف وقت بتوانند در کوتاهترین زمان کتب مورد نیاز خود را یافته و خریداری کنند.