مديريت گستره‌ ى پروژه (آموزش مهارت‌ هاى پروژه) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.