بدون پزشک زندگى كنيم، جلد ٢ - نوشيدنى ها، چاشنى ها، لبنيات و گوشت منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.