خياطی آسان، روشی نو برای آسان كشيدن الگوی لباس منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.