ديوان شاه نعمت الله ولى، غزلیات، جلد 8 منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.