ديوان شاه نعمت‌ الله ولى، غزلیات - جلد 7 منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.