مادام‌ كورى، سرگذشت نخستین زن و برنده‌ ی دو جایزه‌ ی نوبل منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.