آيات قرآن در اشعار ديوان خاقانی، قرآن و سخنوران منتشر شد. از این‌جا ببینید.