جاذبه‌ های طبیعی و گردشگری سيستان‌ و‌ بلوچستان با معرفی صنايع‌ دستى، محصولات باغى و كشاورزى، مناطق حفاظت‌ شده‌ی طبيعی، گونه‌ هاى گياهى و جانورى و گياهان دارويی منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.