تاثير قرآن و حديث در ديوان همام تبريزى منتشر شد. از این‌جا ببینید.