بررسى مباحث قرآنى در ديوان امير معزى نيشابورى منتشر شد. از این‌جا ببینید.