راهنماى فشار خون بالا، پيكار با قاتل خاموش منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.