تاثير قرآن در ديوان عطار نيشابورى منتشر شد. از این‌جا ببینید.