تاریخ معماری آمریکا - جلد 5، جنگ‌ های جهانی و فرهنگ‌ های پسا مدرن (1915 - 1998 میلادی) تقدیر‌ شده‌ در دو‌ سالانه‌‌ ی کتاب معماری و شهرسازی ایران منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.