تاریخ معماری آمریکا - جلد 1، تمدن‌ های اولیه (12 هزار سال پیش از میلاد تا 1500 میلادی)، تقدیر‌ شده‌ در دو‌ سالانه‌‌ ی کتاب معماری و شهرسازی ایران منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.