تفسیر المیزان - جلد 6، سوره‌ ی مبارکه‌ ی بقره (آيات 89 تا 107) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.