تفسیر المیزان - جلد 5، سوره‌ ی مبارکه‌ ی بقره (آيات 49 تا 88) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی فیزیکی را از این‌جا ببینید.