تفسیر المیزان - جلد 30، سوره ی مبارکه ی مائده (آیات 1 تا 5) منتشر شد. از این‌جا ببینید.