تفسیر المیزان - جلد 20، سوره‌ ی مبارکه‌ ی آل‌ عمران (آيات 81 تا 110) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.