تفسیر المیزان - جلد 16، سوره‌ ی مبارکه‌ ی بقره (آيات 275 تا 286) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.