كاهش وزن، یكصد نكته‌ ی كليدی منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.