بدون پزشک زندگى كنيم، جلد ١ - ميوه و سبزيجات منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.