دیوان پروين‌ اعتصامى، مثنوى‌ها و قطعات منتشر شد. 

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.