راهكارهاى آسان برای زندگى پايدار (سبز) منتشر شد. 

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.