الگوهاى كاربردى مديريت پروژه، پايشنامه و كاربرگ منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.