دیوان عبيد‌‌ زاكانى، موش و گربه - عشاق نامه منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.