دیوان عبيد‌ زاكانى، کلیات منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.