ديوان شاه نعمت‌ الله ولى، غزلیات - جلد 5 منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.