نال، تحقیقی پیرامون سوگند نال (بر اساس مبانی و منابع اهل سنّت) منتشر شد. 

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.