كودک مسئوليت‌ پذير، راهكارهاى آموزشى منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.