هفت اورنگ - جلد 2، بررسى مبانى انسان‌ شناسى جامى منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.