مقدمه

در این مقاله قصد داریم تا در مورد حق کپی رایت کتاب در ایران و چالش هایی که نویسندگان خارجی در مورد توزیع آثار خود در ایران دارند صحبت کنیم. همان طور که شاید کم و بیش اطلاع داشته باشید، حق کپی رایت مانند سایر حقوق مالکیت دارای قوانین خاص خود است. در حق کپی رایت چه کتاب و چه آثار دیگر، شما مالک ایده ای هستید که اختیار فروش و یا واگذاری آن را به دیگران دارید. در ایران نیز قوانین مشخصی برای حق کپی رایت تدوین شده و اجرا می شود. در ادامه این موضوع را با جزئیات بیشتری توضیح خواهیم داد.

حق کپی رایت در ایران

نگاهی به حق کپی رایت کتاب در ایران

همان طور که در مطالب بالا به آن اشاره شد، قوانین مشخصی برای حق کپی رایت کتاب در ایران وجود دارد. طبق قانون چنانچه اثری مورد حمایت قانون باشد، هر کس بدون اجازه یعنی به صورت عالمانه و به عمد آن اثر را به نام خود نشر دهد و یا از آن بهره ای ببرد، دچار تخلف قانونی شده و به 6 ماه تا 3 سال حبس تأدیبی محکوم می شود. توجه به نکات موجود در این قانون ضروری است. در این قانون اشاره شده که اثر می بایست مورد حمایت قانون باشد. یعنی شما می بایست اثر خود را نزد مرجع قانونی ثبت کرده باشید. همچنین در این قانون اشاره شده که این کار به عمد باشد. یعنی چنانچه فرد اطلاعی از وجود اثر نداشته باشد و یا ایده ای مشابه اثر داشته باشد، شامل تخلفات ثبت شده در این قانون نمی شود. 

حق کپی رایت کتاب های نویسندگان خارجی در ایران

جالب است که بدانید همه ی موارد قانونی که برای حق کپی رایت کتاب در مطلب پیشین اشاره شده مربوط به آثاری است که نخستین بار در ایران منتشر شده باشند. یعنی آثار نویسندگان خارجی شامل این قانون در ایران نمی شود. علت این موضوع هم این است که ایران عضو کنوانسیون برن سوئیس برای حمایت از آثار ادبی هنری نیست. همین موضوع سبب شده تا نویسندگان خارجی و یا هر نوع اثری که در خارج از کشور نشر می شود حق قانونی برای پیگرد کپی رایت در ایران را نداشته باشد. البته این موضوع برای ایران پیامدهای بدی را نیز به دنبال داشته است. به هر ترتیب، ایران جزء سازمان تجارت جهانی نیست و به همین دلیل نمی تواند از مزایای آن بهره مند شود.

حق کپی رایت آثار خارجی 

نتیجه گیری

سوالی که ممکن است برای بسیاری افراد مطرح شود این است که، با توجه به این که قانون کپی رایت برای نویسندگان خارجی وجود ندارد، آیا می توان از آثار آنان بدون مجوز استفاده نمود؟ پاسخ سوال در رجوع به اخلاق و وجدان انسانی در بستر شرایط اجتماعی و فرهنگی و در نظر گرفتن شرایط روز است. البته توجه به این که ضروری است که علمای دین در ایران استفاده ی بدون کسب مجوز را جایز نمی دانند. بنابراین شاید بتوان گفت تحت شرایطی، استفاده از آثار نویسندگان خارجی از نظر اخلاق انسانی و دینی جایز نیست. اما به طور قطع تنها می توان گفت که محدودیت قانونی برای آن وجود ندارد. نکته ای دیگری که باید به آن توجه داشت این است که به لحاظ بین المللی چنانچه نویسنده ای بدون مجوز اقدام به چنین کاری کند، اعتبار نویسنده در سطح جهانی بسیار کاهش می یابد.

بازدید کننده محترم؛ لطفاً به لیست 50 وب سایت پربازدید در شبکه جهانی وب نگاهی بیندازید:

YouTube, Facebook, google, translate, gmail, weather, amazon, Instagram, cricbuzz, Hotmail, wordle, satta king, twitter, yahoo, yandex, sarkari result, Netflix, google maps, yahoo mail, roblox, whatsapp, NBA, BBC news, outlook, pinterest, flipkart, eBay, omegle, live score, tiktok, canva, ipl, premier league, hava durumu, ibomma, walmart, twitch, ikea, shein, linkedin, home depot, e devlet, lottery, snaptik, cricket, serie a, nfl, spotify, fox news, amazon prime;

هیچ وب سایت مرتبط با انتشار کتاب یا مدیریت پروژه در این لیست وجود ندارد. ما سخت تلاش می کنیم تا این مسائل مهم را به کانون تمرکز جوامع برسانیم. لطفا ما را از طریق رسانه های اجتماعی معرفی کنید، وبگاه ما را با دیگران به اشتراک بگذارید و به ما کمک کنید تا دنیای خود را به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل کنیم؛ با احترام.