تفسیر المیزان - جلد 35، سوره ی مبارکه ی مائده (آیات 68 تا 93) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.