تفسیر المیزان - جلد 33، سوره ی مبارکه ی مائده (آیات 41 تا 54) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.