تفسیر المیزان - جلد 18، سوره‌ ی مبارکه‌ ی آل‌ عمران (آيات 19 تا 60) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.