تفسیر المیزان - جلد 15، سوره‌ ی مبارکه‌ ی بقره (آيات 253 تا 274) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.