تفسیر المیزان - جلد 14، سوره‌ ی مبارکه‌ ی بقره (آيات 228 تا 252) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.