تفسیر المیزان - جلد 12، سوره‌ ی مبارکه‌ ی بقره (آيات 208 تا 215) منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.