شناسایی و راهکارهای عملی مقابله با اختلال بیش فعالی و نقص تمرکز AHD منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.