تفسیر المیزان - جلد ۲، سوره‌ ی مبارکه‌ ی بقره (آيات ۱ تا ۲۵) منتشر شد. 

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.